Thực tế ảo giảng dạy VR được Mỹ đưa vào giảng dạy lịch sử

TTO – Một chương trình giáo dục độc đáo của Viện Lịch sử Mỹ Gilder Lehman ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) vào giảng dạy giúp học sinh...