Dubai Experience 360

Một số hình ảnh video 360 được biên tập nhằm giúp người xem có cái nhìn tổng quát về các điểm đến du lịch hấp dẫn tại Dubai.