Tham quan thực tế ảo văn phòng hm media

  • Dự án: Tour thăm quan văn phòng HM Media
  • Khách hàng: HM Creative & Media Agency

HM Creative & Media Agency được sáng lập với sứ mệnh mang đến những chiến dịch truyền thông quảng cáo sáng tạo, giúp khách hàng có thêm những trải nghiệm tăng cường bằng công nghệ VR/360 (Virtual Reality) trong nhiều lĩnh vực khác nhau.