Giới Thiệu VRPLUS 360

VR PLUS là một Creative Agency tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu và cung cấp các giải pháp thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường (AR), video 360, sản xuất các nội dung 3D / 360, đồng thời tư vấn tích hợp những công nghệ này trên các nền tảng khác nhau, các giải pháp & chiến lược marketing tổng thể của bạn.

Đội ngũ VR Plus

Nam Nguyen

HCM Branch Director

Thang Truong

Founder / CEO

Quang Minh

Business Director

Anh Nguyen (Jenny)

Creative Manager

Thao Nguyen

Account Manager

Quoc Anh

AR Specialist

Chau Anh

Account Executive

Thao Duong

Account Executive

Trong Nguyen

Technical Manager

Tuan Hoang

VR Specialist

Son Doan

Designer

Bạn cần thực tế ảo trong chiến lược Marketing?

Liên hệ với VRPLUS