Team

Trương Văn Thắng

Founder / CEO

Trương Quang Minh

Co Founder

Phạm Đức Anh

Account Manager

Nguyễn Văn Trọng

Technical Manager

Hoàng Minh Tuấn

Visual Manager

Tin tức