Đại lý VRPLUS là một Creative Agency tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu và cung cấp các giải pháp thực tế ảothực tế ảo tăng cường (AR), video 360, sản xuất các nội dung 3D / 360, đồng thời tư vấn tích hợp những công nghệ này trên các nền tảng khác nhau, các giải pháp & chiến lược marketing tổng thể của bạn.

 

 

Đội ngũ VR Plus

Thang Truong

Founder / CEO

Quang Minh

HCM Branch Director / Business Director

Thao Nguyen

Account Director

Nguyen Ngoc Anh

Deputy Business Director

Thao Duong

Account Manager

Chau Anh

Account Manager

Trong Nguyen

Technical Manager
van

Van Ha Tran

Account Associate

Ngoc Bich

Account Associate

Que Anh

Account Associate

Tuan Anh

Design 3D

Bạn cần thực tế ảo trong chiến lược Marketing?

Liên hệ với VRPLUS