Facebook đã cho phép người dùng post ảnh 3D lên News Feed và VR

Facebook đã tung ra trải nghiệm ảnh 3D và thực tế ảo (VR) lên News Feed để cho phép người dùng xem...