Live Panorama: Tính năng thú vị mới trong VR360 có thể bạn chưa biết!

Live Panorama cho phép ghi lại các hình ảnh, sự vật động cũng như mô tả một cách trực quan khung...