Công nghệ thực tế ảo: đột phá hay chỉ là ngọn lửa chợt loé

Công nghệ thực tế ảo có thể thúc đẩy ngành bán lẻ trong thời gian ngắn – nhưng công nghệ này cần dễ...