Mỹ đưa thực tế ảo VR vào giảng dạy lịch sử

TTO – Một chương trình giáo dục độc đáo của Viện Lịch sử Mỹ Gilder Lehman ứng dụng công nghệ thực tế...