HM logo VRPlus logo
TRANG CHỦ // DỰNG MÔ HÌNH 3 CHIỀU - 3D VISUALIZATION

Diễn họa 3D là việc họa sỹ căn cứ trên bản vẽ thiết kế 2D của khách hàng để dựng nên mô hình của công trình dạng 3D để khách hàng có thể hình dung chi tiết hơn về công trình sau khi xây dựng hoặc hoàn thành. Từ đó khách hàng có tư liệu hình ảnh của công trình để có thể xây dựng các ấn phẩm truyền thông, marketing khác: TVC quảng cáo, VR Tour tham quan công trình, Tờ rơi, hồ sơ công trình ...