Excom logo VRPlus logo
TRANG CHỦ // NỘI DUNG TRÌNH CHIẾU HOLOGRAM

Trên thế giới hiện nay công nghệ chiếu holographic được ứng dụng rộng rãi trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang, thuyết trình, các sự kiện tung sản phẩm, trong quảng cáo và hội chợ thương mại… Là một nhà tổ chức sự kiện bạn cần nhạy bén với xu thế đó để ứng dụng vào những sự kiện mà mình sẽ tổ chức.