Tường thuật trực tiếp 360 (livestream 360): Lễ hội Tinh hoa Hà Nội hội tụ và tỏa sáng

Từ năm 2018, đội ngũ VRPlus đã lần đầu tiên tham gia tường thuật trực tiếp 360 (livestream 360) trên các nền tảng mạng xã hội các chương trình lễ...

Bạn cần thực tế ảo trong chiến lược Marketing?

Liên hệ với VRPLUS