Giải pháp thực tế ảo, tour 360 cho showroom ô tô

Thực tế ảo VR (Virtual Reality) là một trải nghiệm mô phỏng có thể giống hoặc khác hoàn toàn với thế giới thực. Thường thì khi nhắc đến thực tế...