anh thumb nho

Giải pháp

VR 360 TOUR

Một sự độc đáo và mới lạ, một trải nghiệm
không thể hoàn hảo hơn cho khách hàng
của bạn trong các chiến dịch marketing,
đã tới lúc bạn phải nghĩ tới một công nghệ
mới, giúp bạn kéo khách hàng về phía mình và
biến họ thành trung tâm để chăm sóc.
Xem thêm

Giải pháp

Virtual Store

Một sự độc đáo và mới lạ, một trải nghiệm
không thể hoàn hảo hơn cho khách hàng của bạn
trong các chiến dịch marketing,
đã tới lúc bạn phải nghĩ tới một công nghệ mới,
giúp bạn kéo khách hàng về phía mình và
biến họ thành trung tâm để chăm sóc.
Xem thêm

anh thumb nho

Giải pháp

Virtual Event

Một sự độc đáo và mới lạ, một trải nghiệm
không thể hoàn hảo hơn cho khách hàng của bạn
trong các chiến dịch marketing,
đã tới lúc bạn phải nghĩ tới một công nghệ mới,
giúp bạn kéo khách hàng về phía mình và
biến họ thành trung tâm để chăm sóc.
Xem thêm

anh thumb nho

Giải pháp

Web VR 360

Một sự độc đáo và mới lạ, một trải nghiệm
không thể hoàn hảo hơn cho khách hàng của bạn
trong các chiến dịch marketing,
đã tới lúc bạn phải nghĩ tới một công nghệ mới,
giúp bạn kéo khách hàng về phía mình và
biến họ thành trung tâm để chăm sóc.
Xem thêm

anh thumb nho

Giải pháp

Virtual Visualization

Một sự độc đáo và mới lạ, một trải nghiệm
không thể hoàn hảo hơn cho khách hàng của bạn
trong các chiến dịch marketing,
đã tới lúc bạn phải nghĩ tới một công nghệ mới,
giúp bạn kéo khách hàng về phía mình và
biến họ thành trung tâm để chăm sóc.
Xem thêm

  CÁC LĨNH VỰC ỨNG DỤNG CỦA VR 360

  VR PLUS là một trong những Creative Agency tiên phong trong việc nghiên cứu & triển khai ứng dụng
  các giải pháp 360 độ, nội dung 3D, thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường (AR) trên các thiết bị thông minh,
  các nền tảng công nghệ phù hợp với mọi chiến lược marketing & bán hàng của các thương hiệu.

  Bạn cần thực tế ảo trong chiến lược Marketing?

  Liên hệ với VRPLUS

  Khách hàng tiêu biểu

  greenwich
  Rạng Đông
  marriot
  janhome
  piaggio
  netviet
  sunhouse
  viglacera
  vme

  Nhận xét khách hàng