Giới thiệu VR Plus


VR PLUS là doanh nghiệp tiên phong trong nghiên cứu và sản xuất sản phẩm VR, AR, 360, 3D và các sản phẩm thực tế ảo, đồng thời ứng dụng công nghệ này vào marketing, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, du lịch và bán lẻ.

Sản phẩm & Dịch vụ


Tập trung vào TRẢI NGHIỆM của khách hàng, VR Plus cung cấp các giải pháp thực tế ảo toàn diện dành cho marketing.

Khách hàng tiêu biểu

'