Video 360 được Manchester City áp dụng trong tường thuật trong trận đấu

Video 360 VR được áp dụng vào các trận đấu bóng đá lớn. "Man xanh" đang dành rất nhiều thời gian, và nguồn lực khổng lồ để đảm bảo họ...

Bạn cần thực tế ảo trong chiến lược Marketing?

Liên hệ với VRPLUS