Giải pháp thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường trong tổ chức sự kiện?

Chưa bao giờ các chuyên gia trong lĩnh vực tổ chức sự kiện ngừng tìm kiếm những cách thức và ý tưởng mới để tạo ra những trải nghiệm mới...

GIẢI PHÁP SỰ KIỆN ẢO (Virtual Event): BẢO VIỆT NHÂN THỌ

Tổng quan về dự án. Bảo Việt Nhân thọ hiện giờ là một trong số ít các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Việt Nam có lịch sự hoạt động...

Bạn cần thực tế ảo trong chiến lược Marketing?

Liên hệ với VRPLUS