Những mô hình AR dùng trong các chiến dịch Marketing của doanh nghiệp SME

Sự ra đời của công nghệ Thực tế ảo tăng cường AR đã kéo theo những mô hình AR trong chiến dịch marketing khác như webAR, AR filter,... Từ đó,...

Bạn cần thực tế ảo trong chiến lược Marketing?

Liên hệ với VRPLUS