VR và AR – CES 2019: Tiến một bước nhỏ nhưng chắc chắn

VR và AR đã những bước tiến nhỏ nhưng quan trọng trong hội chợ công nghệ. CES là hội chợ hàng công nghệ nổi tiếng hàng năm, nơi những ông...

Bạn cần thực tế ảo trong chiến lược Marketing?

Liên hệ với VRPLUS