ỨNG DỤNG THỰC TẾ ẢO VR TRONG GIÁO DỤC THỜI ĐẠI 4.0

Thực tế ảo hay VR là một trong những xu hướng công nghệ mới trong thời đại 4.0. Nhờ vào môi trường được giả lập cùng khả năng tác động...

Booth thực tế ảo – Giải pháp thực tế ảo VR

Booth thực tế ảo virtual reality (VR) - VR PLUS cung cấp gói dịch vụ tư vấn và xây dựng cho các doanh nghiệp tại các hội chợ, hội nghị hay...

Bạn cần thực tế ảo trong chiến lược Marketing?

Liên hệ với VRPLUS