ỨNG DỤNG THỰC TẾ ẢO VR TRONG GIÁO DỤC THỜI ĐẠI 4.0

Thực tế ảo hay VR là một trong những xu hướng công nghệ mới trong thời đại 4.0. Nhờ vào môi trường được giả lập cùng khả năng tác động...

VR Tour và lý do vì sao trường học nên áp dụng công nghệ này?

Virtual Tour ngày càng phổ biến và trở thành một xu hướng trong thời đại công nghệ và trường học cũng không nằm ngoài xu thế này nhưng tại sao lại...

Thực tế ảo là gì? Ứng dụng của thực tế ảo trong marketing

Xu thế ứng dụng công nghệ trong các hoạt động quảng cáo ngày càng phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Những khái niệm như tự động hoá...

Bạn cần thực tế ảo trong chiến lược Marketing?

Liên hệ với VRPLUS