Kính thực tế ảo Oculus Quest được Mark Zuckerberg ra mắt

CEO Facebook Mark Zuckerberg vừa cho ra mắt chiếc kính thực tế ảo mới, Oculus Quest. Ông hy vọng với chiếc kính này, ông sẽ tạo một bước nhảy vọt...

Bạn cần thực tế ảo trong chiến lược Marketing?

Liên hệ với VRPLUS