Tham quan thực tế ảo được tích hợp trên Facebook và Youtube

3Dvista VT Pro đã tích hợp một định dạng xuất video mới cho phép tour tham quan thực tế ảo thành...