VR TOUR 360 – hướng dẫn viên ảo – “LIVE GUIDED TOUR” in VR Tour 360

Chuyến tham quan thực tế ảo 360 độ (VR Tour 360) với lợi thế công nghệ đã có những tính năng ưu việt, độc đáo mà không một giải pháp...

Walmart – Tập đoàn bán lẻ khổng lồ tại Mỹ ra mắt Tour mua sắm thực tế ảo 3D

Tập đoàn bán lẻ khổng lồ ở Mỹ - Walmart đang khám phá các cơ hội bán lẻ điện tử (bán hàng hoá, dịch vụ thông qua Internet) bằng Tour...

Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ Thực tế ảo VR tour 360 – trải nghiệm mới lạ.

Thực trạng ứng dụng công nghệ thực tế ảo - VR Tour 360 cho doanh nghiệp hiện nay. Rất nhiều người hiện nay khi nhắc tới thực tế ảo sẽ...

Bạn cần thực tế ảo trong chiến lược Marketing?

Liên hệ với VRPLUS