Thực tế ảo và ứng dụng của nó trong lĩnh vực bất động sản

Thực tế ảo bất động sản theo dự đoán của các chuyên gia sẽ là một “vũ khí” marketing mới, hữu hiệu cho ngành bất động sản, thiết kế nội...

Bất động sản và ứng dụng công nghệ vào nó là xu thế tất yếu

Đối với chủ đầu tư bất động sản, ứng dụng công nghệ giúp tiết kiệm chi phí nhưng có hiệu quả cao. Bất động sản được đánh giá là ngành...

Bạn cần thực tế ảo trong chiến lược Marketing?

Liên hệ với VRPLUS