Sử dụng thực tế ảo trong đào tạo tại nơi làm việc

Thực tế ảo và Metaverse là cuộc cách mạng mới trong lĩnh vực đào tạo của nhiều công ty hiện đại. Nó không còn là một công nghệ thử nghiệm,...

Tương lai của vũ trụ Metaverse trong ngành bán lẻ

Vũ trụ Metaverse đã bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người khi CEO Mark Zuckerberg đề cập tham vọng biến Facebook từ mạng xã hội thành trung...

Giải pháp thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường trong tổ chức sự kiện?

Chưa bao giờ các chuyên gia trong lĩnh vực tổ chức sự kiện ngừng tìm kiếm những cách thức và ý tưởng mới để tạo ra những trải nghiệm mới...

Giải pháp ứng dụng thực tế ảo và thực tế tăng cường trong tổ chức sự kiện?

Chưa bao giờ các chuyên gia trong lĩnh vực tổ chức sự kiện ngừng tìm kiếm những cách thức và ý tưởng mới để đổi mới cách thức tổ chức...

Bạn cần thực tế ảo trong chiến lược Marketing?

Liên hệ với VRPLUS