Ý tưởng Sáng chế của Walmart về Phòng trưng bày ảo & Bộ kính VR

Walmart dường như đang đứng đầu trong đường cong công nghệ với một trải nghiệm mua sắm VR độc nhất...